Fribefordring for Natteravne

Fribefordring for Natteravne

17-01-2017

Fribefordringsaftalen med Metroselskabet og MOVIA, som begge er trafikselskaber i hovedstadsområdet, lader vente på sig – men vi håber da stadig, at de er interesseret i en fornyet aftale for 2017. Og alt tyder da også på, at det er de….

Så snart aftalerne kommer på plads, vil aftaledokumenterne komme til at ligge i mappen under Videnbank/Filer/Fribefordring-Trafikselskaber. Ind til da, er det desværre ikke muligt for Natteravne på hold at køre gratis med Metrotog og alle MOVIAs busser og lokalbaner.I skal derfor pr. selv købe billet, hvis I ønsker at køre.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

ALLE aftaler, kontakter og henvendelser mellem Natteravnene, Metroselskabet og MOVIA SKAL gå gennem Landssekretariatet..!!