Måneds-Info for april 2016

Måneds-Info for april 2016

04-05-2016

Ca. en gang om måneden (bagud) udsendes Måneds-Info fra Landssekretariatet til alle foreningsformænd/kontaktpersoner og SeniorInstruktører pr. mail, med henblik på videreformidling til alle frivillige i lokalforeningerne.


Er du som Natteravn ikke informeret om Måneds-Info via din lokale bestyrelse/Styregruppe, så kan du selv finde den under menupunktet Videnbank i venstre side.  Klik på "Filer" og "Måneds Info".

Du kan i denne Måneds Info læse om...

  • SeniorTeam modellen
  • Ny mailadresser til infopostkassen
  • Nye formænd
  • frivillig.natteravnene.dk
  • Netstof
  • Frivilligundersøgelse
  • Når I tager billeder på vandringer m.m.


God læselyst...!